ปู่จ๋าน ลองไมค์ - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams TH
20190912 ลืมไป Wanyai 10,532,764 5
20200306 รำวงในดงชบา P-Hot, F.HERO, RachYO 133,504 166
20180622 แบบไหนที่ว่าดี บอกทีจะได้ทำ Keng Tachaya 103,838 37