เดอะพาร์คินสัน - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams TH
20200725 แค่นี้...พอ 10,360,426 21
20191001 ไปเถอะ 208,947 83