เขียนไขและวานิช - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams TH
20191103 แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร 8,061,010 7
20200705 หนีห่าง 2,109,954 108
20200725 ภาพฝันในจักรวาล 201,229 184