حسين الجسمي - بالبنط العريض (حصرياً) | 2020 | Back to Hussain Al Jassmi
Most recent data:

DateViews
2023/01/2483,499
2023/01/2589,716
2023/01/2691,453
2023/01/2798,227
2023/01/28100,877
2023/01/2989,622
2023/01/3084,710
2023/01/3186,261
2023/02/0187,850
2023/02/0298,660
2023/02/0395,057
2023/02/0488,924


Yearly estimates:

YearViews
2020~354,000,000
2021~186,000,000
2022~54,000,000
2023~3,300,000


Monthly estimates:

MonthViews
2020/08~44,000,000
2020/09~116,000,000
2020/10~86,000,000
2020/11~59,000,000
2020/12~49,000,000
2021/01~37,000,000
2021/02~29,000,000
2021/03~23,000,000
2021/04~13,800,000
2021/05~14,800,000
2021/06~15,300,000
2021/07~13,400,000
2021/08~10,200,000
2021/09~8,700,000
2021/10~7,900,000
2021/11~6,600,000
2021/12~7,000,000
2022/01~5,800,000
2022/02~5,200,000
2022/03~6,000,000
2022/04~3,400,000
2022/05~5,500,000
2022/06~5,300,000
2022/07~5,500,000
2022/08~4,900,000
2022/09~3,600,000
2022/10~3,500,000
2022/11~2,800,000
2022/12~3,000,000
2023/01~2,900,000
2023/02~370,000
Published: 2020/08/15

Total views: 597,727,651
Expected to hit 600,000,000 on: 2023/03/01
Most views in a day: 5,294,248 (2020/09/02)

Likes: 4,265,609

Peaked at #4 and charted for 33 weeks.

On top lists:
#860 overall
#30 published in 2020
#62 of 2020
#255 of 2021
#590 by male artists
#7 by arabophone artists
#182 fastest to 200 million

Available worldwide.