كليب اندال اندال ( مع انها لسعة شوية ) احمد موزه السلطان - انتاج لايك استديو | Back to Various Arabic videos
Most recent data:

DateViews
2023/11/2237,668
2023/11/2347,632
2023/11/2442,512
2023/11/2540,977
2023/11/2637,172
2023/11/2736,831
2023/11/2836,627
2023/11/2943,018
2023/11/3042,635
2023/12/0147,187
2023/12/0243,774
2023/12/0338,075


Yearly estimates:

YearViews
2020~43,000,000
2021~177,000,000
2022~47,000,000
2023~18,100,000


Monthly estimates:

MonthViews
2021/01~32,000,000
2021/02~27,000,000
2021/03~24,000,000
2021/04~14,800,000
2021/05~15,800,000
2021/06~14,000,000
2021/07~12,200,000
2021/08~9,400,000
2021/09~7,500,000
2021/10~7,000,000
2021/11~6,800,000
2021/12~7,300,000
2022/01~6,600,000
2022/02~6,000,000
2022/03~5,200,000
2022/04~3,500,000
2022/05~4,900,000
2022/06~4,100,000
2022/07~4,000,000
2022/08~3,100,000
2022/09~2,800,000
2022/10~2,300,000
2022/11~2,000,000
2022/12~2,300,000
2023/01~2,600,000
2023/02~2,100,000
2023/03~1,690,000
2023/04~1,540,000
2023/05~1,840,000
2023/06~1,830,000
2023/07~1,570,000
2023/08~1,380,000
2023/09~1,220,000
2023/10~1,130,000
2023/11~1,120,000
2023/12~129,000
Published: 2020/11/13

Total views: 285,262,672
Expected to hit 300,000,000 on: 2024/11/23
Most views in a day: 1,260,415 (2021/01/17)

Likes: 1,993,770

Peaked at #77 and charted for 14 weeks.

On top lists:
#184 published in 2020
#282 of 2021
#33 by arabophone artists

Available worldwide.