مهرجان بنت الجيران " بهوايا انتي قاعده معايا " حسن شاكوش و عمر كمال - توزيع اسلام ساسو | Back to Hassan Shakosh
Most recent data:

DateViews
2023/11/2257,631
2023/11/2368,894
2023/11/2464,099
2023/11/2565,977
2023/11/2662,395
2023/11/2759,331
2023/11/2858,127
2023/11/2962,346
2023/11/3062,265
2023/12/0165,728
2023/12/0261,457
2023/12/0361,246


Yearly estimates:

YearViews
2019~21,000,000
2020~290,000,000
2021~259,000,000
2022~49,000,000
2023~25,000,000


Monthly estimates:

MonthViews
2021/11~11,200,000
2021/12~6,800,000
2022/01~5,800,000
2022/02~5,400,000
2022/03~5,000,000
2022/04~3,700,000
2022/05~5,200,000
2022/06~3,900,000
2022/07~3,300,000
2022/08~3,600,000
2022/09~3,200,000
2022/10~3,800,000
2022/11~2,900,000
2022/12~2,600,000
2023/01~3,100,000
2023/02~2,400,000
2023/03~2,700,000
2023/04~1,950,000
2023/05~2,200,000
2023/06~2,500,000
2023/07~2,600,000
2023/08~2,200,000
2023/09~2,000,000
2023/10~1,830,000
2023/11~1,800,000
2023/12~188,000
Published: 2019/12/05

Total views: 645,065,287
Expected to hit 700,000,000 on: 2026/05/15
Most views in a day: 793,457 (2019/12/05)

Likes: 5,807,184

Peaked at #137 and charted for 4 weeks.

On top lists:
#862 overall
#57 published in 2019
#98 of 2020
#117 of 2021
#587 by male artists
#6 by arabophone artists

Available worldwide.